• O „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.
  • Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
  • Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.
  • Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti.

Žádost o poskytnutí podpory bude od 1. dubna k dispozici na webové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/. Zde jsou také pokyny ke způsobu podání žádosti a další informace.

Žadatel o příspěvek:

  • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením
  • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením
  • musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením
  • nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a dalším úřadům; prokáže čestným prohlášením

Informační linka odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hlavního města Prahy k Programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ

Telefonní číslo 236 003 206 bude k dispozici od 6. dubna v pracovní dny v čase 9:00-12:00 a 13:00-15:30 hodin.

 Na uvedeném telefonním čísle budou pracovníci odboru připraveni pomoci při vyplnění formuláře „Žádost o dotaci z Programu „OŠETŘOVNÉ“ a reagovat na dotazy s tím související.