CITES a výjimky

Celkový počet: 4
Na stránce:
 • 18. 4. 2011 Registrace exempláře a vydání registračního listu na exemplář
  Registrace exempláře a vydání registračního listu na exemplář, který dosud nebyl registrován podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb. o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
 • 18. 4. 2011 Ohlášení změny týkající se registrovaného exempláře
  Ohlášení změny týkající se registrovaného exempláře (úhyn; ztráta nebo zničení; výpůjčka; nájem; prodej; darování; jiný převod exempláře; přírůstky; trvalý vývoz z České republiky), podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb. o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
 • 18. 4. 2011 Vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97
  Vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97, stanoveného čl. 8 odst.1 nařízení Rady (ES) č. 338/97, podle § 25 odst.8 zákona č. 100/2004 Sb. o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) – tj. v rámci České republiky a Evropské unie
 • 18. 4. 2011 Změna v registraci již zaregistrovaného exempláře
  Změna v registraci již zaregistrovaného exempláře (převod exempláře na nového držitele: koupě, darování; dodatečné označení exempláře) podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb. o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
Celkový počet: 4
Na stránce: