Postup vyřízení věci

Proces posuzování vlivů na životní prostředí se řídí zákonem č. 100/2001 Sb. v závislosti na typu podání.


Formuláře, náležitosti, doklady

  • Oznámení (bez formuláře), obsah oznámení - viz Příloha č. 3 nebo č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, v případě podlimitních záměru oznámení podle Přílohy č. 3a k zákonu

 


Lhůty k vyřízení

Procesní lhůty jsou dány zákonem. Proces EIA nepodléhá správnímu řádu.

 


Záležitost vyřizuje

Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

adresa pracoviště:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1
návštěvní dny:    pondělí 12:00 - 17:00, středa 8:00 - 18:00, v ostatní pracovní dny po předchozí dohodě.

Ing. Jana Cibulková, vedoucí oddělení, č. dveří: 425, 4. patro, tel.: 236 00 4423, e-mail: Jana.Cibulkova@praha.eu
Ing. Marie Beranová, č. dveří: 428, 4. patro, tel.: 236 00 4443, e-mail: Marie.Beranova@praha.eu
Ing. Zlata Jarkovská, č. dveří: 428, 4. patro, tel.: 236 00 4322, e-mail: zlata.jarkovska@praha.eu
Ing. Veronika Klajmonová, č. dveří: 428, 4. patro, tel.: 236 00 4439, e-mail: veronika.klajmonova@praha.eu
Bc. Václav Linda, č. dveří: 428, 4. patro, tel.: 236 00 5911, e-mail: Vaclav.Linda@praha.eu,
Ing. Michael Macourek, č. dveří: 428, 4. patro, tel.: 236 00 4218, e-mail: michael.macourek@praha.eu
Ing. Tomáš Novotný, č. dveří: 428, 4. patro, tel.: 236 00 4278, e-mail: Tomas.Novotny@praha.eu
Ing. Jan Kulendík, č. dveří: 428, 4. patro, tel.: 236 00 4219, e-mail: jan.kulendik@praha.eu

 

Informace k problematice EIA na stránkách odd. posuzování vlivů na životní prostředí MHMP

 


Forma vyřízení na MHMP

Písemné oznámení a oznámení na technickém nosiči dat (technický nosič dat lze nahradit elektronickou poštou) se zasílá poštou nebo se předá:

  • v podatelně - budova Mariánské nám. 2

adresa: 

Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám.2, 110 01 Praha 1 
úřední hodiny:  pondělí až čtvrtek 7,45 - 18,00 hod., pátek 7,45 - 16,00 hod. 
  • v podatelně - budova Jungmannova

adresa: 

Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 
úřední hodiny:  pondělí až čtvrtek 8:00 - 18:00 hod., pátek 8:00 - 16:00 hod. 

 


 Právní úprava

  • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění; zákon je uveden na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/static/eia_legislativa

Posuzované záměry podle zákona č. 100/2001 Sb. naleznete na adrese  www.cenia.cz/eia (celostátní informační systém EIA)

Bližší informace je možno získat na stránkách odd. posuzování vlivů na životní prostředí MHMP k problematice EIA.