Postup vyřízení věci

 

Podání žádosti na OCP MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1, popřípadě její předjednání s referenty Oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství.

 


Formuláře, náležitosti, doklady

žádost o povolení obchodování s odpady

+ zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (položka 122 - 500 Kč)

 


Lhůty k vyřízení

 

60 dnů

 


Záležitost vyřizuje

 

odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství

 

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

návštěvní dny:    Pondělí 8-18 hod, Středa 8-18 hod

 pozn. po  telefonické domluvě je možný individuální termín

 


Forma vyřízení na MHMP

 

Rozhodnutí.

 


Právní úprava

 

Zákon č. 540/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb.,  o Katalogu odpadů a o změně některých dalších zákonů

Vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. města Prahy