Postup vyřízení věci

 

Zaslání formuláře dle přílohy č. 15 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)

 

Formuláře, náležitosti, doklady

Formuláře dle přílohy č. 15 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady - prostřednictvím systému ISPOP

 


Záležitost vyřizuje

 

Podání přes ISPOP, OCP MHMP hlášení ověřuje.

 

Forma vyřízení na MHMP

 

Ověření a odeslání ohlášení do ISOH

 


Právní úprava

 

Zákon č. 540/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb.,  o Katalogu odpadů a o změně některých dalších zákonů

Vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. města Prahy