Postup vyřízení věci

 

Zaslání formuláře dle přílohy č. 16 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a to prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

 


Formuláře, náležitosti, doklady

 

Příloha č. 16 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady - prostřednictvím systému ISPOP

 


Záležitost vyřizuje

 

Podání přes ISPOP, OCP MHMP ohlášení následně ověří. 

 

Forma vyřízení na MHMP

 

Ověření a odeslání ohlášení do ISOH

 


Právní úprava

 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb.,  o Katalogu odpadů a o změně některých dalších zákonů

Vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. města Prahy