Postup vyřízení věci

 

V zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je platný od 1. ledna 2021, již není institut odpadového hospodáře zakotven. Jeho změnu proto není potřeba ohlašovat. 

 


Formuláře, náležitosti, doklady

 

Žádné.

 


Lhůty k vyřízení

 

Nejsou.

 


Záležitost vyřizuje

 

odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství

 

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

návštěvní dny:    Pondělí 12-17 hod, Středa 8-18 hod

pozn. po  telefonické domluvě je možný individuální termín

 


Forma vyřízení na MHMP

 

Není.

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

návštěvní hodiny:    Pondělí a středa 8-18 hod

 


Právní úprava

 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.