Postup vyřízení věci

 

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích je nutné při podání žádosti zaplatit správní poplatek dle platného sazebníku. Správní úkon bude proveden pouze po zaplacení správního poplatku. Při nezaplacení správního poplatku správní úřad zastaví zahájené řízení.

 


Lhůty k vyřízení

 

  • Zaplatit do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru správním úřadem.

 


Záležitost vyřizuje

 

odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství

 

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

návštěvní dny:    Pondělí 8-18 hod, Středa 8-18 hod

pozn. po  telefonické domluvě je možný individuální termín

 


Možnost odvolání

 

Nelze podat odvolání.

 


Právní úprava

 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.