Ostatní

Celkový počet: 4
Na stránce:
  • 4. 1. 2022 Evidence psů
  • 18. 4. 2011 Opuštěná nebo týraná zvířata
    Jak se zachovat, pokud máte podezření, že ve Vašem okolí dochází k týrání zvířat nebo pokud naleznete opuštěné domácí zvíře. Aktualizovaný popis k 4/2011.
  • 14. 3. 2011 Vydání rybářského lístku
    Vydávání rybářských lístků osobám, které mají potvrzení o získané kvalifikaci pro rybolov nebo dřívější rybářský lístek.
  • 14. 3. 2011 Vydání loveckého lístku
    U cizinců se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině.
Celkový počet: 4
Na stránce: