Ostatní

Celkový počet: 2
Na stránce:
  • 17. 8. 2023 Vydání loveckého lístku
    Na území hl.m. Prahy vydávají lovecké lístky úřady městských částí 1-22 dle místa trvalého pobytu žadatele. V případě, že se jedná o cizince, ten úřad městské části 1-22, v jehož obvodu se cizinec zdržuje.
  • 17. 8. 2023 Vydání rybářského lístku
    Na území hl.m. Prahy vydávají rybářské lístky všechny úřady městských částí (1-57) dle místa trvalého pobytu žadatele. V případě, že se jedná o cizince, ten úřad městské části, kde se cizinec zdržuje.
Celkový počet: 2
Na stránce: