změna od 1. ledna 2022

 

Na základě novely zákona č. 368/2019 Sb., kterým se mění veterinární zákon a další související zákony, byla evidence chovatelů psů vedená na Magistrátu hl. m. Prahy dle obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31. prosince 2021 zrušena.
 

Pro majitele psů nadále zůstává povinnost mít psy označeny čipem a přihlášeny k místnímu poplatku ze psů.

Správu poplatku vykonávají úřady městských částí příslušné podle místa přihlášení nebo sídla poplatníka.

Centrální evidence psů

Od 1. ledna 2022 měla být spuštěna v České republice Centrální evidence psů, avšak vzhledem k tomu, že legislativní proces nebyl dokončen, plánovaný registr k tomuto datu nevznikl.

Proto prozatím, do spuštění Centrální evidence psů (předpoklad rok 2023), nevznikla chovatelům povinnost vkládat či hlásit čísla čipů svých psů jakož i s nimi související údaje a za nesplnění této povinnosti nehrozí chovateli žádná sankce.

Pro veřejnost jsou informace k nové Centrální evidenci psů zveřejněny na webu Státní veterinární správy https://www.svscr.cz/.