Naším cílem je uveřejňovat informace na Portálu hlavního města Prahy tak, aby byly tyto informace přístupné každému – bez ohledu na technické prostředky, které pro přístup k Portálu používá.

Vedle potřeb a požadavků návštěvníků Portálu je pro nás důležitým dokumentem vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Známé nedostatky

Některé aplikace na Portálu pro své fungování vyžadují podporu zásuvných modulů, javascriptu nebo cookies v prohlížeči:

 • Formuláře
 • Registrační modul
 • Interspis
 • Vím jak řídím
 • Ztráty a nálezy
 • Sdílený web
 • Kurzy měn
 • Kamery
 • Předpověď počasí
 • Dopravní zpravodajství
 • Záznamy a přímé přenosy jednání zastupitelstva
 • Mapový záznam běžeckých tras a cyklovýletů