Naším cílem je uveřejňovat informace na Portálu hlavního města Prahy tak, aby byly tyto informace přístupné každému – bez ohledu na technické prostředky, které pro přístup k Portálu používá.

Hlavního město Praha se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení o přístupnosti

Známé nedostatky

Některé aplikace na Portálu pro své fungování vyžadují podporu zásuvných modulů, javascriptu nebo cookies v prohlížeči:

 • Formuláře
 • Registrační modul
 • Interspis
 • Vím jak řídím
 • Ztráty a nálezy
 • Sdílený web
 • Kurzy měn
 • Předpověď počasí
 • Dopravní zpravodajství
 • Záznamy a přímé přenosy jednání zastupitelstva
 • Mapový záznam běžeckých tras a cyklovýletů