Nařízení č. 14/2016 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 14/2016
  • Sbírka: 11
  • Datum vydání: 19.07.2016
  • Datum účinnosti: 03.08.2016

Název

Nařízení, kterým se vymezují místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách a na vozovce zakázáno

Pozměňující vyhlášky / nařízení

  • 16/2017
    Nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách a na vozovce zakázáno

Přílohy