obecně závazná vyhláška č. 12/2012 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 12/2012
  • Sbírka: 8
  • Datum vydání: 25.05.2012
  • Datum účinnosti: 01.07.2012
  • Datum zrušení: 01.01.2020

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity

Důvod zrušení

vydání obecně závazné vyhlášky č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu

Rušící vyhlášky / nařízení

  • 18/2019
    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Přílohy