Obecně závazná vyhláška č. 17/2013 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 17/2013
  • Sbírka: 14
  • Datum vydání: 17.12.2013
  • Datum účinnosti: 01.01.2014

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2011 Sb. hl. m. Prahy

Přílohy