Obecně závazná vyhláška č. 18/2013 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 18/2013
  • Sbírka: 14
  • Datum vydání: 17.12.2013
  • Datum účinnosti: 01.01.2014

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy