Obecně závazná vyhláška č. 9/2015 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 9/2015
  • Sbírka: 10
  • Datum vydání: 30.11.2015
  • Datum účinnosti: 01.01.2016

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného

Přílohy