Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 10/2011
  • Sbírka: 6
  • Datum vydání: 24.06.2011
  • Datum účinnosti: 01.07.2011

Název

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Pozměňující vyhlášky / nařízení

  • 9/2015
    Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného

Přílohy