Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

 • Číslo: 5/2011
 • Sbírka: 4
 • Datum vydání: 27.05.2011
 • Datum účinnosti: 01.06.2011

Název

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obsah

Pozměňující vyhlášky / nařízení

 • 22/2011
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • 17/2013
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2011 Sb. hl. m. Prahy
 • 2/2016
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
 • 23/2017
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
 • 21/2020
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů