Zpravodaj HK ČR a HMP                                                                       otevřít v prohlížeči
NEWSLETTER PRO PRAŽSKÉ PODNIKATELE
Hospodářská komora a pražský magistrát přináší podnikatelům z hlavního města další týdenní shrnutí důležitých událostí a aktualit, které se týkají byznysu na území metropole. 

Newsletter je součástí projektu, který od června pražským podnikatelům zajišťuje 
elektronickou poradnu. Každý podnikatel se sídlem na území Prahy si může bezplatně online požádat o radu spojenou s problematikou COVID-19. Stejně tak se dozví detaily vyhlášených podpůrných programů, záchranných balíčků a případných dalších výhod pro pražské podnikatele. Detaily ZDE

Pražská radnice v pomoci podnikatelům využívá zkušenosti i know-how Hospodářské komory. Ta bude dotazy a podněty pražských podnikatelů koncentrovat na jedno místo a průběžně vyhodnocovat. 
Seznam kontaktních pracovišť k dispozici ZDE
Vždy doporučujeme se na případnou osobní schůzku předem objednat na
telefonním čísle uvedeném v seznamu kontaktních míst.
CO VÁS ZAJÍMALO...
Otázka:
Zajímalo by mě, zda nám může majitel objektu dát slevu na nájemné zpětně. Jestli dodatek může být datovaný koncem května nebo začátkem června.

Odpověď:
Ano, nájemce může poskytnout slevu na nájemné zpětně. Podstatné je, že nájemce slevu minimálně ve výši 30 % za rozhodné období tj. od 1. dubna 2020 do 30. června 2020 poskytl.

Kompletní podmínky a podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu o obchodu
ZDE.
Ptejte se ZDE
VLÁDA SCHVÁLILA PAUŠÁLNÍ DAŇ
Institut paušální daně přináší novela zákona o daních z příjmu, kterou v tomto týdnu schválila vláda. Paušální daň může znamenat pro řadu OSVČ nástroj ke snižování administrativy včetně té spojené s kontrolami a pokutami. Paušální daň umožní, aby podnikatelé místo nynějších tří formulářů (daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny) podávali jen jeden a místo se třemi úřady komunikovali jen s jedním. Koncept paušální daně představila Hospodářská komora již na svém sněmu před čtyřmi lety. Podrobně ZDE
NA CO PODNIKATELÉ VYUŽÍVAJÍ PROGRAMY COVID
Hospodářská komora v rámci spolupráce s hlavním městem Prahou provedla od 15. do 22. června anketu s názvem „Jaká je krizová podpora pražských podnikatelů?“ mezi členskými firmami se sídlem v Praze.  

Pokud už pražské firmy zažádaly o finance z programů COVID III nebo COVID Praha, chtěli jsme znát hlavní způsob využití těchto peněz. 

Většina respondentů chtěla použít nebo použije peníze na financování provozních nákladů, především na mzdy zaměstnanců včetně pojistných odvodů za zaměstnance nebo na nájemné (28 %, resp. 23 %). Není ale ani málo podnikatelů, kteří si půjčují na to, aby splatili své dluhy (13 % dotázaných). 

Hospodářská komora se také dotazovala pražských podnikatelů, jakou formu pomoci by uvítali speciálně od hl. m. Prahy. Nejčastěji volali po dotacích a grantech (37 % firem), což může souviset s tím, že podnikatelé v Praze jsou dlouhodobě vylučováni z programů EU. Druhým nejžádanějším opatřením je snížení administrativní zátěže (36 % firem). Více než čtvrtině (28 % firem) by pomohlo odložení nebo prominutí místních poplatků. Šetření ukázalo, že velmi palčivým problémem je i nedostatečně vyřešené parkování.


Podrobnosti ZDE
SLOVO NÁMĚSTKA ADAMA SCHEINHERRA 
                                                                                    

Vážení podnikatelé,
Postupné doznívání koronavirové pandemie nám opět umožnilo pokračovat v přípravě důležitých dopravních projektů na území hlavního města. V posledním týdnu jsme proto intenzivně řešili dostavbu Pražského okruhu, který považuji z hlediska dopravního za klíčovou stavbu nejen pro Pražany, ale pro celou republiku. A to jak z hlediska plynulosti dopravy a odklonu tranzitního provozu z vnitřního města, tak i z pohledu atraktivity Prahy pro podnikatele nebo zahraniční investory. V úseku komunikace mezi Satalicemi a Březiněvsí se městská rada shodla na variantě, kdy by měla být značná část severovýchodního okruhu zahloubena do země. Tuto variantu podporují jak dotčené městské části, tak Ředitelství silnic a dálnic, které tuto možnost po jednání s magistrátem posvětilo. 


Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy
POHLED HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
                                                                                                            
Vážení podnikatelé,
I z pohledu Hospodářské komory ČR je dostavba Pražského okruhu stěžejní. V budoucnosti bude nezbytné převést část tranzitní dopravy na nové tangenciální dálniční trasy šířeji obcházející území Prahy. Zásadní investice jsou ale nutné i v železniční dopravě. Kapacita a kvalita pražského železničního uzlu neumožňují vznik plnohodnotné sítě městské dráhy. Proto navrhujeme do podzemí města umístit připravovanou vysokorychlostní dopravu a povrchové tratě posílit tak, aby umožnily rozšíření příměstské a městské osobní dopravy. Mezi potřeby města dále patří výstavba trasy metra D, která odlehčí trase C a bude se postupně blížit centru města.  
                              
Emanuel Šíp, předseda Dopravní sekce Hospodářské komor ČR
PRAŽSKÉ VOUCHERY NA INOVAČNÍ PROJEKTY
Praha koncem července spouští poslední čtvrtou dotační výzvu pro inovační projekty firem. Díky tzv. pražským voucherům může vaše firma čerpat až 75% příspěvek na nejrůznější projekty. Podmínkou získání voucheru je spolupráce vaší spoječnosti s vysokou školou, výzkumnými organizacemi nebo akademickou sférou.  
To mě zajímá
PRAŽSKÉ NOVINKY
Hlavní město navrhne zákon zmírňující dopad poklesu příjmů krajů
Kraje se v souvislosti s nouzovým stavem, který v důsledku šíření onemocnění covid-19 vyhlásila vláda 12. března tohoto roku, potýkají s problémem v podobě rapidního poklesu výběru sdílených daní. Hlavní město Praha proto Poslanecké sněmovně předloží zákon o zmírnění dopadů poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020. Návrh zákona předpokládá jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu všem krajům ve výši 500 Kč na obyvatele. Více ZDE

Praha nabízí lidem jako poděkování možnost jít o prázdninách do vybraných muzeí a galerií s 50% slevou. Stačí předložit kartu Lítačka
V rámci podpory kulturních institucí v době po koronavirové krizi se hlavní město rozhodlo umožnit lidem vstup do vybraných galerií a muzeí s 50% slevou. Při vstupu do celkem devíti různých institucí k tomu postačí ukázat kartu Lítačka. Celková podpora Prahy v podobě dorovnání poloviny vstupného za období červenec a srpen 2020 je více jak 13 mil. Kč. Projekt probíhá ve spolupráci s městskou organizací Prague City Tourism. Detaily ZDE

Praha chce odkoupit část areálu letenských tenisových kurtů
Rada hl. m. Prahy schválila záměr úplatného nabytí pozemků, na kterých stojí část areálu tenisových kurtů na Letenské pláni od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 78 330 000 Kč. Část areálu letenských tenisových kurtů již hlavní město ve svém majetku má a pronajímá jej klubu LTC Praha. Praha na místě plánuje revitalizaci, aby byl areál komplexně využitý, a to včetně rekonstrukce památkově chráněné budovy bývalé klubovny. Podrobnosti
ZDE

Zastupitelstvo potvrdilo stavbu lanovky mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi
Do pěti let propojí městské části Praha 6, Troju a Prahu 8 lanová dráha. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo investiční záměr její stavby, celkové náklady se odhadují na 1,5 mld. Kč. Celkem 2,5 kilometru dlouhá jízda z Podbaby do Bohnic se 100metrovým převýšením a překonáním řeky by měla zabrat sedm minut. Více 
ZDE

Nájem v městských bytech musí být udržitelný, radní schválili úpravu jeho výše
Rada hl. m. Prahy schválila úpravu nájemného v městských bytech. Úprava výše nájemného byla nutná, protože v posledních 15 letech se téměř neměnila a cena 65 Kč za metr čtvereční není udržitelná. Změna se zatím bude týkat pouze nově uzavíraných smluv, u stávajících nájemníků radní kvůli epidemii covid-19 plánují změny později. Čtěte ZDE
KDE HLEDAT DALŠÍ POMOC?
Rady, jak překonat krizi spojenou s preventivními opatřeními proti koronaviru nabízí od začátku pandemie také web Hospodářské komory. Zde podnikatelé kromě podrobných návodů jak postupovat při vyřizování kompenzací nebo žádostí o vládní programy najdou také odborné příručky nebo přehled plnění podnikatelských požadavků na vládu

Vše podstatné ZDE
CO TÝDEN DAL
Češi budou moci od 1. července do  31. prosince využívat státní poukazy na pobyty v tuzemských lázních, program Covid-Lázně schválila vláda. Pro získání slevy na pobyt ve výši 4 000 Kč bude nutné strávit v lázeňském zařízení nejméně šest nocí a využít alespoň pět léčebných procedur. Vláda na program vyčlenila 1 mld. Kč. Více ZDE

Firmy z odvětví dopravy a cestovního ruchu budou moci využívat záruky v programu Covid Plus, odsouhlasila vláda. Čerpání v tomto programu míří na společnosti s více než 250 zaměstnanci. Detaily ZDE

V Poslanecké sněmovně proběhlo 2. čtení novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Vláda žádá o souhlas sněmovny se schodkem ve výši 500 mld. Kč. Po politických jednáních se očekává schválení zákona ve třetím čtení na 54. schůzi, která začne 7. 7.  Podrobnosti ZDE

Od 1. července jsou díky příznivému vývoji pandemie koronaviru z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví roušky ve vnitřních prostorách povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací – zejména na Karvinsku a Frýdecko-Místecku. V Praze jsou pak roušky nadále povinné v metru. Od července se zároveň ruší plošné omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb (restaurací, barů, diskoték apod.). Další informace ZDE
                    Hospodářská komora České republiky · Na Florenci 2116/15 · Praha 110 00 · Czech Republic


This email was sent to cacky@komora.cz
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Hospodářská komora České republiky · Na Florenci 2116/15 · Praha 110 00 · Czech Republic