Galerie znovu otevřela své depozitáře a veřejnosti představuje nově zrestaurovanou plastiku z osinkocementu nazvanou Šedá figura II, která pochází z roku 1986. Jde o práci Věry Janouškové, významné protagonistky umělecké generace šedesátých let.

Do vývoje českého moderního umění zasáhla hlavně sochami skládanými z různých materiálů, nejčastěji ze starého smaltovaného plechu, který nacházela na smetištích. Kupříkladu hlava Šedé figury je vytvořena z benzinové nádrže motorky Jawa obalené osinkocementem. Proto o sobě hovořila jako o "smetištní sochařce". Janoušková zemřela 11. srpna 2010 v Praze.

Celkem čtyři sochy

Mini expozici sochařčiných prací v kapli Domu U Kamenného zvonu doplní ještě další plastiky ze sbírek GHMP: dvě sádrové – Harlekýn a Hlava pocházejí z počátku šedesátých let, a třetí – svařovaný „smalťák“ Ležící figura z roku 1972.

Dílo ve všech významných galeriích

Nejrozsáhlejší výstavu díla Janouškové uspořádala v roce 1992 Národní galerie v Praze a v roce 1995 Galerie umění v Karlových Varech. Janoušková je svými pracemi zastoupena v Národní galerii v Praze, ve všech významných regionálních galeriích České republiky a v soukromých domácích i zahraničních sbírkách.

 

Podívejte se na webové stránky: www.ghmp.cz