V období od 01. 06. 2017 – 31. 10. 2017 je přerušen provoz bezplatné právní poradny studentů PF UK pořádané ve spolupráci s hl. m. Prahou.  Studentská právní poradna bude v letním semestru akademického roku 2018 – 2019 otevřena pro běžný provoz v průběhu měsíce října.

Provoz studentské právní poradny v budově Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci v Jungmannově ulici končí v tomto semestru 17. května.

Projekt bude pokračovat v zimním semestru akademického roku 2017-2018.

Děkujeme za pochopení.

Cíl bezplatné Studentské právní poradny

„Studentská právní poradna ve spolupráci s hl. m. Prahou“ (dále jen „právní poradna“) je zřízena pro potřeby obyvatel hlavního města Prahy - nepodnikatelů, zejm. se tedy může jednat o soukromoprávní problematiku fyzických osob.

V právní poradně jsou informace a rady poskytovány studenty Právnické fakulty UK bezplatně. Poradna svou činností v žádném případě nemůže suplovat poskytování právních služeb advokáty či notáři, ale studenti poskytují pouze základní informace pro řešení životních situací, jež klientům usnadní další rozhodování v nastíněné věci.

Nelze naopak od poradny očekávat řešení složitých právních kauz, řešení životních situací podnikatelů, řešení konkrétního postupu v případech, kde v pozici správního orgánu či účastníka řízení vystupuje hl. m. Praha, resp. Magistrát hlavního města Prahy či sepis právních dokumentů (např. návrhu smlouvy, podání k úřadům, posudku na smlouvu apod.). 

Provoz Studentské právní poradny

Kancelář právní poradny je umístěna v prostorách MHMP na přepážkách č. 7 a 8 v budově Magistrátu hl. m. Prahy na adrese Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1.

Poradna přijímá dotazy klientů, resp. pomáhá formulovat a upřesňovat obsah dotazu či problému, tyto dotazy v anonymní podobě eviduje a zpracovává podklady nezbytné pro vypracování odpovědi. Na základě všech podkladů vypracovává písemnou odpověď na předložený dotaz či problém. Vyjádření je komunikováno klientovi při jeho osobní návštěvě v dohodnutém termínu.

Pokud potřebujete využít tuto právní poradnu, dohodněte si, prosím, termín návštěvy v pracovní době telefonicky (bez předchozí telefonické rezervace bohužel nemůžeme garantovat). Vezměte rovněž prosím v úvahu, že dobu trvání schůzky nelze vždy zcela přesně odhadnout – pokud bude tedy poradce zaneprázdněn dokončováním dotazu předchozího klienta, prosíme Vás o několik minut strpění.

Kontakt pro rezervaci schůzky

Telefon: 236 00 5328 (pouze v pondělí: 14.00 – 16.00 a středu:   14.00 – 16.00)

Adresa:  Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1