Magic Carpets je evropská kreativní platforma, kterou tvoří včetně Nadace Prague Biennale 13 partnerských organizací z různých koutů Evropy. Tento projekt chce pomáhat mladým umělcům ze všech druhů umění, kteří by se rádi společensky angažovali. Také organizuje výměnné pobyty pro tyto začínající tvůrce, a zapojuje je tak do realizací lokálních kulturních aktivit spolu s místními umělci a místními komunitami.

Výstavy a další program

Druhý ročník projektu Magic Carpets je sérií menších výstavních projektů, přednášek, happeningů anebo také literárních čtení, které souběžně uvidíte na několika místech Prahy. Letošním tématem je rozhraní soukromého a veřejného prostoru velkoměsta, na nějž je nahlíženo jako na jistý druh jazykového systému, který určuje naše životy.

V programu najdete také workshopy, veřejné debaty, performance, happeningy, anebo koncerty. Vystavovat budou například Benjamin Tomasi, Milan Mikuláštík, Darina Alster, Michal Kindernay, Tereza Bonaventurová anebo Pavel Karous.

Jádrem akce je sympozium

Nedílnou součástí akce je také dvoudenní mezioborové sympozium, které se uskuteční 27. a 28. května 2019 v Kampusu Hybernská. Je určeno hlavně studentům uměleckých a humanitních oborů, kteří zde budou spolu s odborníky debatovat o tom, jak zlepšovat veřejný prostor a opravdu ho otevírat veřejnosti. Řešit se bude, jaký vliv má využití veřejného prostoru na naše vnímání kulturních významů, jaké funkce může veřejný prostor přinášet a jak ovlivňuje komunitu. 

Jako mluvčí se představí například psycholog Lubomír Kostroň, historik umění Pavel Kalina, který ve svém díle propojuje současnou architekturu a baroko, anebo sociální antropolog, zabývající se urbanistickými studiemi Petr Vašát. Za architekty vystoupí například Pavla Melková z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.