Pro jízdu do stanice Muzeum ve směru od Depa Hostivař je třeba dojet až do stanice Můstek a následně přestoupit na vlak v opačném směru.

K odjezdu ze stanice Muzeum směrem Nemocnice Motol lze využít vlak směr Depo Hostivař a ve stanici Náměstí Míru přestoupit na vlak v opačném směru.

Stanice Muzeum A prochází komplexní opravou, první část prací probíhala v loňském roce na části nástupiště ve směru Depo Hostivař. Nyní je na řadě 2. etapa, během níž budou provedeny zejména sanační a injektážní práce na ostění, rekonstrukce odvodňovacího systému a obnova obkladů a podhledů na nástupišti. Zároveň bude zrekonstruováno osvětlení a slaboproudé rozvody na nástupišti.

Poté bude následovat 3. etapa, která již proběhne za provozu obou kolejí (s předpokladem do srpna 2018), kdy se bude pracovat ve středním staničním tunelu, přičemž práce budou probíhat pouze v noční přepravní výluce a nebudou znamenat výrazné omezení komfortu pro cestující.

Metro A stanice Muzeum: uzavření nástupiště ve směru Nemocnice Motol. Zdroj: http://www.dpp.cz/