Hradit lze veškeré správní i místní poplatky, nájemné, doplatky, vstupenky, pobyt v rekreačním zařízení či výpisy z Czech POINTU. Více na: https://www.praha16.eu/.