Komise Rady hl. m. Prahy pro využití nákladového nádraží ŽIžkov

Celkový počet: 11
Jméno Funkce Klub / nominace  
JUDr. Vilém Anzenbacher, Ph.D předseda externista
Leoš Anderle člen externista
PhDr. Michal Bregant člen externista
Ing. Jan Dobrovský člen zaměstnanec
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček člen TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu zastupitel
Mgr. Jan Chabr člen TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu zastupitel
Petr Král člen externista
Ing. Tomáš Mikeska člen ED externista
Ing. Jan Rak člen zaměstnanec
MgA. Hana Třeštíková členka PRAHA SOBĚ zastupitel
Ing. Marcel Uchytil člen externista
Ing. Monika Mašterová Slabá tajemnice zaměstnanec