Komentovaná prohlídka výstavy Ex Urbi

V Domě fotografie je až do poloviny října letošního roku k vidění výstava fotografií Jaroslava Beneše nazvaná Ex Urbi. K výstavě se ve čtvrtek 10. srpna od 18:00 hodin uskuteční komentovaná prohlídka s autorem.

Tvorba tohoto fotografa se kumuluje do cyklů, které vznikají jak z ojedinělých příležitostí a lokalit, tak také z opakovaných pokusů a návratů na stejná místa - např. pražské metro, La Défense, Rothmayerova vila atd. Původně výhradně černobílá fotografie, které se věnoval dokonce s klasickým vybavením a vášní pro dřevěné deskové aparáty, v současnosti ustupuje digitální technice a s ní vstupuje do jeho prací barva a nově také exprese. Tak např. série snímků CV 19 reflektuje atmosféru období pandemie covidu poměrně chmurnými záběry, některé fotografie překvapivě září barvami, a dokonce se objevují i romantické detaily…

 

Výtvarná dílna: Kreativní herbář

Další z interaktivních workshopů s názvem Kreativní herbář se v Zámku Troja v Eko-ateliéru v oranžérii se konají ve čtvrtek 10. srpna od 11:00 a od 15:00 hodin.

Workshopy jsou zaměřeny na kombinovanou výtvarnou techniku. Účastníci se soustředí na herbář z pohledu botanické studie, básnické imaginace nebo jako na vztah mezi člověkem a rostlinami a budou hledat vlastní reflexe skrze koláž, kresbu, malbu a výtvarný experiment. Pro vlastní kreativní výtvarnou tvorbu na podklad papíru budou připraveny sušené rostliny a pestrý výtvarný materiál.

Vzhledem k omezené kapacitě workshopů je třeba místo předem rezervovat, vstupné je dobrovolné.

■ Přehled doprovodných programů je k dispozici na stránkách Galerie hl. m. Prahy.

 

Bojovka GHMP

Speciálně k 60. výročí svého vzniku Galerie hlavního města Prahy připravila pro veřejnost hru – procházku, která účastníky zavede k objektům a výstavním prostorám, jež galerie spravuje.

Cesta plná úkolů, hádanek a šifer má sedm zastavení: Bílkovu vilu, Colloredo-Mansfeldský palác, 2. patro Městské knihovny, Dům U Kamenného zvonu, Dům fotografie, Zámek Troja a Bílkův dům. Podklady lze získat na pokladnách Galerie hlavního města Prahy, je možné si je doma vytisknout nebo úkoly číst z mobilu.

Bojovka GHMP