Z důvodu diagnostiky mostu X671 budou střídavě uzavírány jízdní pruhy v obou směrech.

Investorem akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem České vysoké učení technické v Praze.