Dopravní opatření budou zaváděna podle postupu prací, které budou probíhat po etapách.

Etapa 0: 19. 4. – 30. 5.

Celková uzávěra komunikace před kostelem sv. Ignáce.

Dopravní opatření v dalších etapách prací budou aktuálně zveřejněna.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. INPROS PRAHA, a.s.