Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap.

  • do 20. října je opravován úsek od ulice Českobrodská k ulici Makovská, úplná uzavírka úseku,
  • od 21. října do 30. listopadu úsek Makovská – Štěrboholská spojka, úplná uzavírka úseku.

Vjezd je povolen pouze složkám IZS a rezidentům.

Objízdná trasa pro osobní vozidla je vedena po komunikacích Nedokončená a Do Říčan/Ke Křížkám, pro nákladní dopravu je vedena přes Štěrboholskou spojku.

Investorem stavebních prací je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem spol. PORR, a.s.