oddělení nového územního plánu


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 6
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing.arch. Libuše Hadravová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4754 libuse.hadravova@praha.eu
Ing. arch. Jana Lehotská pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 3289 jana.lehotska@praha.eu
Ing. arch. Pavel Ludvík vedoucí oddělení nového územního plánu +420 236 00 4867 pavel.ludvik@praha.eu
Mgr. Zdeňka Sýkorová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4865 zdenka.sykorova@praha.eu
Ing. Iva Šafaříková pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 3307 iva.safarikova@praha.eu
Ing. arch. Vojtěch Vavřina pořizovatel územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 5812 vojtech.vavrina@praha.eu
Celkový počet: 6
Na stránce: