Ing. Jana Kardošová (Portál hlavního města Prahy)

Ing. Jana Kardošová

kontrolorka finančních kontrol

Zařazení

Kancelář

Kontakt