Součástí výstavy je i anketa, v níž se mohou návštěvníci vyjádřit k jednotlivým návrhům a k tomu, co považují při revitalizaci náměstí a parku za zásadní. Podrobnosti na: http://www.praha2.cz/.