Na původních křižovatkách fungovaly zastaralé typy semaforů. Jejich rekonstrukce je součástí celkové péče o světelná signalizační zařízení a programu výměny zastaralých semaforů za nové. Kromě nových kabelů a dalších součástí mají nové semafory nový procesorový řadič, úspornější a lépe viditelná LED návěstidla a jsou vybaveny funkcí preference tramvají. Přijíždějící tramvaj dostane „zelenou“ a uživatelé MHD jsou tak vůči automobilové dopravě zvýhodněni.

Prostorové uspořádání stávající křižovatky představovalo zvýšené riziko pro přecházející chodce. Šlo především o velmi dlouhé přechody. Proto dojde ke zúžení vozovky a rozšíření chodníků, které jistě uvítají především pacienti a návštěvníci FN Na Bulovce. „Rozšíření chodníků a nové přechody doplní i zatravnění prázdných ploch, takže chodci by se měli na nových křižovatkách cítit bezpečněji i příjemněji,“ informoval radní MČ Praha 8 Tomáš Mrázek.

Dokončení rekonstrukce křižovatek je plánováno na konec července. Náklady činí 7,5 milionu korun.

Tisková zpráva MČ Praha 8