40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 14.9.2006 (Portál hlavního města Prahy)