Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib

zastupitel, 1. náměstek primátora