Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib

zastupitel, primátor hl. m. Prahy