Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

PhDr. Pavel Světlík