Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. Karel Koželuh

Celkový počet: 57
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
06/17 27.3.2003 157 k návrhu na zrušení částí Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pro území dotčené záplavami v pro
06/18 27.3.2003 194 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné zdržel se
06/19 27.3.2003 232 k výkupům pro stavbu 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m.Prahy pro
06/14 27.3.2003 216 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví v roce 2003 pro
06/15 27.3.2003 195 návrh na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2003 pro
06/16 27.3.2003 240 k revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.05/13 ze dne 27.2.2003 k návrhu na udělení grantů hl pro
06/11 27.3.2003 178 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy genpor. Františku Peřinovi pro
06/12 27.3.2003 155 návrh na udělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy pro rok 2003 z kapitoly 0664 § 3419 pro
06/13 27.3.2003 215 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti sociální péče v roce 2003 pro
06/08 27.3.2003 175 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2003 o účelovou investiční dotaci ze SFDI pro
06/09 27.3.2003 170 k návrhu na uzavření splátkových dohod o úhradě dlužného nájemného s nájemci bytů ve vlastnictví hla pro
06/10 27.3.2003 179 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy pro
06/05 27.3.2003 198 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace Kongresovému centru Praha, a.s. z rozpočtu hl.m. Prahy proti
06/06 27.3.2003 212 uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy - kap. 02 formou dotace na investiční akce měst pro
06/07 27.3.2003 181 k poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 4 na výstavbu dětského dopravního hřiště ZŠ zdržel se
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole zdržel se
06/03 27.3.2003 236 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy o finanční prostředky z výnosu emise obligací hl nehlasoval
06/04 27.3.2003 228 k návrhu přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 500 mil.CZK, určeného na opravy a m pro
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole pro
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole zdržel se
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole zdržel se
06/01 27.3.2003 199 k volbě přísedících Městského soudu v Praze pro
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole zdržel se
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole pro
06/31 27.3.2003 210 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 37/12 ze dne 20.12.2001 k návrhu úplatnéh pro
06/32 27.3.2003 209 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 1123/8 v kat. území Prosek z vlastnictví hl pro
06/33 27.3.2003 207 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 341/1 v k. ú. Braník o výměře 134 m2 z vlastnictví pro
06/52 27.3.2003 177 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 2342/3 a parc. č. 2342/18 v kat. území Kun pro
06/53 27.3.2003 077 k návrhu úplatného převodu pozemků parc.č. 1254/50, 1254/55, 1254/56, 1254/57, 1254/58, 1254/59, 125 pro
06/29 27.3.2003 172 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 4095 k.ú. Libeň o výměře 123 m2 z vlastnic pro
06/49 27.3.2003 184 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 2761/4 o výměře 2 m2, 2764/1 o výměře 579 m2 pro
06/50 27.3.2003 173 k návrhu úplatného převodu pozemku č. parc. 1533/10 k.ú. Nusle z vlastnictví HMP do vlastnictví pro
06/51 27.3.2003 176 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 2910/142 k.ú. Nusle z vlastnictví HMP do vlastnictví pro
06/46 27.3.2003 190 k návrhu na prodej pozemků parc.č. 8/14 a 8/15 k.ú. Košíře z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví pro
06/47 27.3.2003 200 k návrhu na prodej pozemků kat. území Chodov, parc.č. 397/37, 397/38, 397/39, 397/665 a 397/666 z pro
06/48 27.3.2003 201 k návrhu na prodej pozemku parc.č. 942/111 kat.území Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnic pro
06/43 27.3.2003 205 k návrhu na prodej pozemků parc.č. 1844/2, 1844/3, 1844/4, 1844/5, 1844/1 a 1844/6 k.ú. Braník z pro
06/44 27.3.2003 192 k návrhu na prodej pozemku parc.č. 891/7 kat.území Kamýk z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví BD pro
06/45 27.3.2003 193 k návrhu na prodej pozemků parc.č. 3762/3 a 3763/1 k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastni pro
06/40 27.3.2003 187 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 479/1 v kat. území Štěrboholy o výměře pro
06/41 27.3.2003 203 k návrhu na prodej pozemků parc.č. 1209/48, 1209/49, 1209/50, 1209/51, 1209/52, 1209/53, 1209/54, pro
06/42 27.3.2003 204 k návrhu prodeje pozemků parc.č. 2064/6, 2064/4 a 2064/5 k.ú. Krč z vlastnictví hl.m. Prahy do pro
06/37 27.3.2003 186 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 3028/2 o výměře 77 m2 v kat. území Strašnice pro
06/38 27.3.2003 206 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 1285/39 v k. ú. Krč o výměře 10 m2 z vlastnictví h pro
06/39 27.3.2003 208 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 1864/38 a parc. č. 1864/92 v kat. území Ka pro
06/34 27.3.2003 189 k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 1865/7, 1865/8, 1865/9, 1865/10, 1865/6 v k.ú. Stodůlky nehlasoval
06/35 27.3.2003 188 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 2396/6 o výměře 52 m2 v k.ú. Smíchov z vlas pro
06/36 27.3.2003 185 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 4021/12 v kat. území Strašnice o výměř pro
06/26 27.3.2003 182 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2391 o výměře 228 m2 k.ú. Libeň z vlastnic pro
06/27 27.3.2003 183 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1798/287 o výměře 7 503 m2 v k.ú. Hlubočep pro
Celkový počet: 57
Na stránce: