Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing.Mgr. Miroslav Poche

Celkový počet: 165
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
26 28.4.2011 Z-866 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1623/13 o výměře 101 m2, části pozemku parc. č. 1646/2 o výměře 220 m2 a části pozemku parc. č. 1646/5 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Strašnice, z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Roberta Staňka pro
27 28.4.2011 Z-805 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 345/27 v k. ú. Kamýk z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví společnosti ASKLEPION s.r.o pro
28 28.4.2011 Z-909 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1926/5 o výměře 9 m2 v k.ú. Nusle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Office Star Thirteen, spol. s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21 Praha 4, IČ 27903893 pro
29 28.4.2011 Z-901 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví pana Ivana Nedeva do vlastnictví hl.m. Prahy nehlasoval
30 28.4.2011 Z-669 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví Konhefr HP s.r.o. IČ: 27595099 do vlastnictví hl.m. Prahy nehlasoval
31 28.4.2011 Z-702 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví Galstian & Galstian invest s.r.o. IČ: 26732548 do vlastnictví hl.m. Prahy nehlasoval
32 28.4.2011 Z-907 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví SD Bohemia Group a.s., IČ: 28992466 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
33 28.4.2011 Z-190 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Strašnice, Hostivař, Dejvice, Čimice a Bubeneč z vlastnictví České republiky do vlastnictví hlavního města Prahy pro
34 28.4.2011 Z-582 k návrhu směny pozemku parc.č. 2342/445 o výměře 30 m2 a pozemku parc.č. 2342/446 o výměře 8 m2, oba zapsané v k.ú. Kunratice ve vlastnictví společnosti K-STAVBY, a.s. za pozemek parc.č. 2342/444 o výměře 21 m2, zapsaný v k.ú. Kunratice ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
35 28.4.2011 Z-137 k návrhu směny části pozemku parc.č. 2729/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Libeň ve vlastnictví pana Tran Van Quang za pozemek parc.č. 3868/3 o výměře 32 m2 v k.ú. Libeň ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
36 28.4.2011 Z-157 k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2011 pro
37 28.4.2011 Z-151 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2011 z kap. 06 - KULTURA formou účelové dotace pro městské části pro
38 28.4.2011 Z-214 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP pro
28.4.2011 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP zdržel se
28.4.2011 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP zdržel se
Celkový počet: 165
Na stránce: