Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Bc. František Adámek

Celkový počet: 42
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
28.4.2011 6. zasedání pro
28.4.2011 6. zasedání pro
1 28.4.2011 Z-107 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace MČ Praha - Lipence na úhradu mimořádných nákladů spojených s povodněmi v lednu 2011 pro
2 28.4.2011 Z-102 k návrhu na zpět vzetí návrhu Zastupitelstva hl. m. Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 104) z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro
3 28.4.2011 Z-088 k volbě přísedících Městského soudu v Praze pro
4 28.4.2011 Z-078 k návrhu na úplatné nabytí stavby SO 21 protihluková stěna podél komunikace Kbelská (v délce 130 m) vybudované v rámci stavby „Obytný soubor Nový Prosek“ na pozemku parc. č. 626/70, k.ú Letňany z vlastnictví společnosti Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4, Chodov, IČ:26271303 do vlastnictví hlavního města Prahy pro
5 28.4.2011 Z-599 k návrhu na bezúplatné nabytí zálivu zastávky autobusů MHD v ulici Semilská v k.ú. Kbely z vlastnictví EXCON Development, s.r.o., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00, IČ: 27162290 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
6 28.4.2011 Z-002 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikací, vybudovaných na pozemcích parc.č. 4400/65 a parc.č. 4400/711 v k.ú. Modřany z vlastnictví Tulipa Modřanská rokle s.r.o. se sídlem 170 00 Praha 7, Jankovcova 1037/49, IČ: 271 83 726 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
7 28.4.2011 Z-019 k návrhu na bezúplatné nabytí části komunikace a parkoviště, vybudovaných na pozemku parc.č. 1818/150 v k.ú. Hostivař z vlastnictví Pražské správa nemovitostí, spol. s r.o., se sídlem 130 00 Praha 3, Seifertova 9, IČ: 170 48 869 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
8 28.4.2011 Z-033 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 816/29 v k.ú. Hodkovičky a stavby komunikace s 39 odstavnými stáními na pozemku parc.č. 816/29 v k.ú. Hodkovičky z vlastnictví B.S.R. Investment s.r.o., se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, Vršovice, IČ: 261 42 201 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
9 28.4.2011 Z-044 k návrhu na bezúplatné nabytí změny stavby chodníku při místní komunikaci Nad Ryšánkou v Praze 4-Krči z vlastnictví QN Domov s.r.o., IČ: 629 09 053 se sídlem v Praze 10, V Olšinách 2 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
10 28.4.2011 Z-077 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby rozšíření komunikace včetně provedení tří uličních vpustí v Praze 5 na pozemcích parc.č. 2676 a parc.č. 4893/1 v k.ú. Smíchov a na pozemcích parc.č. 2009/1 a parc.č. 1360 v k.ú. Košíře z vlastnictví AKRO rezidence a.s., IČ:273 62 566, se sídlem Praha 2, nám. I.P.Pavlova 1789/5 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
11 28.4.2011 Z-159 k návrhu na bezúplatné nabytí 18 stožárů veřejného osvětlení, vybudovaných v k.ú. Michle od GEOSAN DEVELOPMENT a.s., se sídlem 120 00 Praha 2, Karlovo náměstí 28/559, IČ 256 38 866 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
12 28.4.2011 Z-052 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1372/10 o výměře 1 239 m2 k.ú. Dolní Chabry z vlastnictví paní Mgr. Kláry Stejskalové do vlastnictví hl.m. Prahy pro
13 28.4.2011 Z-196 k návrhu na pořízení celoměstsky významné změny ÚP SÚ hl.m. Prahy (umístění budovy Zdravotnické záchranné služby HMP) pro
14 28.4.2011 Z-162 k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2011 pro
15 28.4.2011 Z-700 k návrhu nových zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti SMT MHMP pro
16 28.4.2011 Z-145 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2011 určenou na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy pro
17 28.4.2011 Z-180 k návrhu na financování projektů specifické protidrogové prevence "Zdravé město Praha 2011" pro
18 28.4.2011 Z-185 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2011 pro
19 28.4.2011 Z-181 k návrhu na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2011 pro
20 28.4.2011 Z-198 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2011 - I. program pro
21 28.4.2011 Z-097 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2011 - II. a III. program a k návrhu na udělení účelové neinvestiční dotace hlavního města Prahy pro městské části v oblasti sociálních služeb v roce 2011- V. program pro
22 28.4.2011 Z-911 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro
23 28.4.2011 Z-143 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro
24 28.4.2011 Z-104 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektu financovaného z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro
25 28.4.2011 Z-430 k návrhu zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. Prahy pro
26 28.4.2011 Z-866 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1623/13 o výměře 101 m2, části pozemku parc. č. 1646/2 o výměře 220 m2 a části pozemku parc. č. 1646/5 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Strašnice, z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Roberta Staňka pro
27 28.4.2011 Z-805 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 345/27 v k. ú. Kamýk z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví společnosti ASKLEPION s.r.o pro
28 28.4.2011 Z-909 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1926/5 o výměře 9 m2 v k.ú. Nusle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Office Star Thirteen, spol. s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21 Praha 4, IČ 27903893 pro
29 28.4.2011 Z-901 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví pana Ivana Nedeva do vlastnictví hl.m. Prahy pro
30 28.4.2011 Z-669 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví Konhefr HP s.r.o. IČ: 27595099 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
31 28.4.2011 Z-702 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví Galstian & Galstian invest s.r.o. IČ: 26732548 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
32 28.4.2011 Z-907 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví SD Bohemia Group a.s., IČ: 28992466 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
33 28.4.2011 Z-190 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Strašnice, Hostivař, Dejvice, Čimice a Bubeneč z vlastnictví České republiky do vlastnictví hlavního města Prahy pro
34 28.4.2011 Z-582 k návrhu směny pozemku parc.č. 2342/445 o výměře 30 m2 a pozemku parc.č. 2342/446 o výměře 8 m2, oba zapsané v k.ú. Kunratice ve vlastnictví společnosti K-STAVBY, a.s. za pozemek parc.č. 2342/444 o výměře 21 m2, zapsaný v k.ú. Kunratice ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
35 28.4.2011 Z-137 k návrhu směny části pozemku parc.č. 2729/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Libeň ve vlastnictví pana Tran Van Quang za pozemek parc.č. 3868/3 o výměře 32 m2 v k.ú. Libeň ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
36 28.4.2011 Z-157 k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2011 pro
37 28.4.2011 Z-151 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2011 z kap. 06 - KULTURA formou účelové dotace pro městské části pro
38 28.4.2011 Z-214 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP pro
28.4.2011 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP zdržel se
28.4.2011 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP pro
Celkový počet: 42
Na stránce: