Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Ďáblice ve vlastnictví fyzické osoby, zastavěných (F)

Zasedání: 6