Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-151

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 32
proti: 0
zdržel se: 19

Počet zastupitelů: 63
přítomno: 51

Zastupitel Hlas
Bc. František Adámek pro
JUDr. Rudolf Blažek pro
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. zdržel se
MUDr. Iveta Borská zdržel se
Ing. Karel Březina pro
Mgr. Petr Bříza pro
Mgr. Jiří Dienstbier chyběl
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. nehlasoval
Petr Dolínek pro
Ing. Milan Růžička zdržel se
Petr Hána pro
Daniel Hodek chyběl
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. zdržel se
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda pro
JUDr. Helena Chudomelová pro
Mgr. Ivan Kabický pro
Mgr. Jan Kalousek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Gabriela Kloudová, MBA pro
Ing. Marie Kousalíková pro
JUDr. Monika Hášová zdržel se
Mgr. Albert Kubišta zdržel se
JUDr. Lubomír Ledl pro
Jiří Liška pro
Radek Lohynský pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Mgr. Lukáš Manhart zdržel se
Mgr. Dalibor Mlejnský pro
Josef Nosek nehlasoval
Ing. Jiří Nouza zdržel se
Ing. Václav Novotný zdržel se
Ing. Jiří Pařízek zdržel se
Bc. Ondřej Pecha pro
Roman Petrus pro
Ing. Lukáš Plachý pro
Mgr. Ondřej Počarovský zdržel se
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
Ing. Milan Richter pro
Ing. Pavel Richter zdržel se
Mgr. Marta Semelová chyběl
Ing. Vladimír Schmalz chyběl
Jan Slezák pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
Petr Šimůnek pro
MUDr. Boris Šťastný nehlasoval
Ing. Michal Štěpán zdržel se
Mgr. Nataša Šturmová nehlasoval
Ing. Věra Šturmová zdržel se
Mgr. Ludmila Štvánová zdržel se
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. pro
Mgr. Petr Trombik zdržel se
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. chyběl
Ing. Alexandra Udženija nehlasoval
Dr.-Ing. Milan Urban nehlasoval
Mgr. Roman Vaculka zdržel se
Ing. Jan Vašíček zdržel se
Jiří Vávra chyběl
Andrea Vlásenková pro
Ing. Eva Vorlíčková zdržel se
Ing. Antonín Weinert, CSc. pro
David Zelený pro