Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

vyřadit tisk Z – 7807 „K Mariánskému sloupu“ z programu tohoto jednání (primátor HMP)

Zasedání: 13

Výsledek: Ne
pro: 14
proti: 28
zdržel se: 16

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 58

Zastupitel Hlas
Martin Arden pro
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek proti
Ing. Lubomír Brož proti
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. zdržel se
Ing. Mariana Čapková, MBA nehlasoval
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. zdržel se
PharmDr. Petr Fifka proti
Mgr. Marta Gellová proti
Mgr. Karel Hanzlík proti
Bc. Aneta Heidlová pro
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček nehlasoval
Ing. Petr Hlubuček zdržel se
Mgr. Eva Horáková pro
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Ing. Jakob Hurrle zdržel se
Mgr. Jan Chabr proti
JUDr. Jaroslava Janderová proti
Mgr. Milena Johnová zdržel se
Ondřej Kallasch pro
MUDr. Tomáš Kaštovský proti
Mgr. Jiří Knitl zdržel se
Ing. Jana Komrsková pro
JUDr. Hana Kordová Marvanová zdržel se
Ing. Ladislav Kos pro
Mgr. Jiří Koubek, DiS. proti
Bc. Michaela Krausová pro
Mgr. Petr Kubíček proti
Ing. Radek Lacko nehlasoval
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan proti
Milan Maruštík proti
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher proti
Stanislav Nekolný, MBA proti
Radomír Nepil proti
JUDr. Petr Novotný proti
Ing. Ivan Pilný proti
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková chyběl
Mgr. Tomáš Portlík proti
JUDr. Jiří Pospíšil proti
Ing. Ondřej Prokop nehlasoval
Ing. Pavel Richter zdržel se
Ing. Miloš Růžička zdržel se
Ing. Martin Sedeke proti
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. zdržel se
Mgr. Jakub Stárek proti
PhDr. Pavel Světlík nehlasoval
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. proti
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. pro
Bc. Tomáš Štampach proti
MgA. Hana Třeštíková zdržel se
Ing. Alexandra Udženija proti
Ing. David Vodrážka proti
Mgr. Radek Vondra nehlasoval
Pavel Vyhnánek, M.A. zdržel se
Jan Wolf proti
Mgr. Adam Zábranský pro
Jiří Zajac proti
Mgr. Zdeněk Zajíček proti
Pavel Zelenka zdržel se
Petr Zeman zdržel se