Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

původní text usnesení v bodě „II. pověřuje Radu HMP vyřízením petice“ rozšířit o nový text ve znění: „ZHMP pověřuje Radu vyřízením petice v souladu s usneseními městské části Praha 12 Z – 10 002/19 a Z 10 004/19 a Z – 10 003/19 z 27. listopadu 2019“ (Mahrik)

Zasedání: 13

Výsledek: Ne
pro: 24
proti: 1
zdržel se: 9

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 34

Zastupitel Hlas
Martin Arden pro
Mgr. Martin Benda zdržel se
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek pro
Ing. Lubomír Brož pro
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. pro
Ing. Mariana Čapková, MBA pro
Mgr. Jan Čižinský nehlasoval
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. zdržel se
PharmDr. Petr Fifka nehlasoval
Mgr. Marta Gellová pro
Mgr. Karel Hanzlík nehlasoval
Bc. Aneta Heidlová nehlasoval
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček proti
Ing. Petr Hlubuček pro
Mgr. Eva Horáková pro
MUDr. Zdeněk Hřib zdržel se
Ing. Jakob Hurrle zdržel se
Mgr. Jan Chabr nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová zdržel se
Mgr. Milena Johnová pro
Ondřej Kallasch pro
MUDr. Tomáš Kaštovský nehlasoval
Mgr. Jiří Knitl nehlasoval
Ing. Jana Komrsková nehlasoval
JUDr. Hana Kordová Marvanová nehlasoval
Ing. Ladislav Kos pro
Mgr. Jiří Koubek, DiS. nehlasoval
Bc. Michaela Krausová zdržel se
Mgr. Petr Kubíček nehlasoval
Ing. Radek Lacko nehlasoval
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan nehlasoval
Milan Maruštík pro
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Stanislav Nekolný, MBA nehlasoval
Radomír Nepil nehlasoval
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
Ing. Ivan Pilný pro
RNDr. Jana Plamínková pro
RNDr. Marcela Plesníková chyběl
Mgr. Tomáš Portlík chyběl
JUDr. Jiří Pospíšil nehlasoval
Ing. Ondřej Prokop nehlasoval
Ing. Pavel Richter nehlasoval
Ing. Miloš Růžička pro
Ing. Martin Sedeke nehlasoval
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. nehlasoval
Mgr. Jakub Stárek nehlasoval
PhDr. Pavel Světlík zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. nehlasoval
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. zdržel se
Bc. Tomáš Štampach nehlasoval
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Alexandra Udženija chyběl
Ing. David Vodrážka nehlasoval
Mgr. Radek Vondra pro
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf nehlasoval
Mgr. Adam Zábranský pro
Jiří Zajac nehlasoval
Mgr. Zdeněk Zajíček pro
Pavel Zelenka zdržel se
Petr Zeman pro