a)  Žádosti o pronájem komunikací:

 • Václavské náměstí,
 • ulice Na Můstku,
 • Staroměstské náměstí,
 • ulice Na Příkopě,
 • ulice Celetná,
 • ulice 28.října.
 • ulice Mikulášská
 • Malé náměstí
 • Nám. Franze Kafky

Vyřizuje odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP).

b)  Žádosti o pronájem ostatních komunikací na území Pražské památkové rezervace vyřizuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) - Kontaktní Centrum TSK, Veletržní 1623/24, Praha 7.

Žádosti o veřejné akce jednorázového krátkodobého charakteru a malého rozsahu povolují uvedené instituce. Akce větší, dlouhodobější a realizované v několika dnech jsou ještě postoupeny k posouzení a ke schválení „Komisi Rady hlavního města Prahy pro koordinaci aktivit na veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace“. Komise především hodnotí, zda je zamýšlená akce z veřejného zájmu únosná (např. zda nebude obtěžovat občany hlukem, poškozovat životní prostředí, omezovat dopravu, bezpečnost, apod.). V úvahu je také bráno předběžné stanovisko silničního úřadu (viz bod 2a).

V případě kladného posouzení žádosti uzavře odbor obchodních aktivit MHMP, resp. Technická správa komunikací (TSK), s žadatelem smlouvu o pronájmu komunikace, která též vymezuje cenu požadovanou za pronájem a stanovuje podmínky, za kterých se veřejná akce může uskutečnit.

c)  Výjimky z pronajímání míst na komunikacích:

 • Karlův most  (pouze hudební produkce nebo prodej výtvarných děl), Uhelný trh (pouze prodej výtvarných děl)

 

povoluje: Sdružení výtvarníků Karlova mostu, o. s.
adresa:  Sněmovní 7, 118 00 Praha 1
telefon 257 531 088
návštěvní dny: úterý 9,00 – 12,00 hod. a čtvrtek 13,00 – 16,00 hod.
adresa pro písemný styk: P.O.B. 106, 118 01 Praha 011

 

 

 • Staré zámecké schody (prodej předmětů, majících spojitost s Prahou - obrázky, mapy, skleněné výrobky, pohledy, publikace, Pragensie apod.)

 

povoluje: Venia, s.r.o. 
adresa: Pod Bruskou 3, Praha 1
telefon:  257 533 393, 602 285 528
návštěvní dny: pondělí až pátek 10,00 – 11,00 hod. a 17,00 – 18,00 hod.