Kam se obrátit

S prohlášením o nabytí státního občanství České republiky podle § 18a zákona č. 40/1993 Sb.

Na úřad městské části,  příslušné podle místa trvalého pobytu prohlašovatele, popř. podle místa, kde prohlašovatel trvale žije.

S prohlášením o nabytí státního občanství České republiky podle § 18a a § 18b zákona č. 40/1993 Sb.

Na úřad městské části, příslušné podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky, činí-li se prohlášení v České republice; pokud prohlašovatel v České republice trvalý pobyt neměl, je k přijetí prohlášení příslušný Úřad městské části Praha 1.

Adresář úřadů městských částí

Vyhledat městskou část k pražské adrese

 

Podrobný návod najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR


 

 

Co s sebou (náležitosti, doklady)

K prohlášení podle § 18a zákona č. 40/1993 Sb.
 1. vyplněný předepsaný tiskopis
 2. rodný list
 3. oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list manžela, pokud žadatel uzavřel manželství
 4. doklady prokazující pobyt na území České republiky v rozhodném období
 5. rodný list dítěte (pokud prohlášení zahrnuje dítě)
 6. souhlas druhého rodiče (pokud prohlášení činí pouze jeden z rodičů)

 

K prohlášení podle § 18b zákona č. 40/1993 Sb.
 1. vyplněný předepsaný tiskopis
 2. rodný list
 3. oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list manžela, pokud žadatel uzavřel manželství
 4. listinu o udělení státního občanství Slovenské republiky
 5. rodný list dítěte (pokud prohlášení zahrnuje dítě)
 6. souhlas druhého rodiče (pokud prohlášení činí pouze jeden z rodičů)
 
K prohlášení podle § 18c zákona č. 40/1993 Sb.
 1. vyplněný předepsaný tiskopis
 2. rodný list
 3. oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list manžela, pokud žadatel uzavřel manželství
 4. doklad o státním občanství Slovenské republiky
 5. doklady o státním občanství rodičů v době narození prohlašovatele 
 6. souhlas druhého rodiče (pokud prohlášení činí za dítě pouze jeden z rodičů)

 


 

Formuláře

Předepsané tiskopisy týkající se prohlášení o nabytí českého státního občanství.

 


Právní úprava

 •  Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky ve znění pozdějších předpisů

 

Plné texty zákonů na portálu veřejné správy