Jde o profesionální zařízení výjimečné i z evropského pohledu, mnohé evropské země si dokonce berou práci pražských útulků za vzor.

Spolupracují s policií i veterináři

Vznik útulků pro opuštěná zvířata se datuje do roku 1993, kdy vznikl první městský útulek pro psy, tzv. Psí domov v Tróji, který byl podřízen Městské policii hlavního města Prahy. Od toho  roku také začala velmi intenzivní spolupráce s Policií ČR, s odbory jednotlivých městských částí a také s Městskou veterinární správou Praha, která tato zařízení do dnešního dne dozoruje.

Povodně nic nespláchly

Další mezníkem v historii fungování útulků byly ničivé povodně v roce 2002, které se nevyhnuly ani Trójskému útulku a značně ho poškodily. Ohrožená zvířata se však zaměstnancům útulku podařilo včas evakuovat a umístit v právě budovaném  Městském útulku v Dolních Měcholupech a dalších podobných zařízeních. Přestože všechny objekty byly zaplaveny, provoz zařízení poté, kdy voda opadla, nebyl nijak omezen. V roce 2007 došlo k dokončení další části plánované výstavby trójského útulku. Bylo odstraněno torzo bývalé kotelny na pevná paliva a byly provedeny výrazné terénní úpravy. Jako součást zařízení byl zbudován tzv. zoo koutek. Tento prostor je také využíván pro dočasné umístění jiných zvířat, nalezených a odchycených na území hlavního města Prahy, jako jsou např. kozy, koně aj.

Šťastní majitelé psů

V současné době mají útulky v pražské Tróji a Dolních Měcholupech kapacitu více než 430 míst. Od začátku letošního roku tato výjimečná zařízení přijala bezmála dva tisíce psů, více než jeden tisíc koček a bezmála dvě stě padesát jiných druhů zvířat včetně exotických hadů a pavouků.  „Za naprosto úžasnou považuji skutečnost, že pracovníci Útulků Městské policie Praha mají 80% úspěšnost při vydávání přijatých psů. Jinými slovy skoro každý pejsek, který je do útulku přijat, je následně předán majiteli,“ upřesnil Ing. Eduard Šuster, ředitel Městské policie Praha.

Plní i hygienickou službu

V rámci útulků pro opuštěná zvířata existuje také tzv. asanační služba, která zajišťuje na území hlavního města Prahy sběr uhynulých zvířat. Od začátku roku její pracovníci odvezli více než deset tun tzv. kadavérů.  Ještě k větší efektivitě těchto služeb by měly dopomoci dvě zbrusu nová speciální vozidla Odchytové služby Městské policie Praha, která jsou proti dosavadním automobilům vybavena nejen více kotci pro opuštěná a toulavá zvířata, ale i speciálním boxem pro asanaci uhynulých zvířat.