Letos uplynulo právě deset let od dramatických chvil, kdy Prahu zasáhla 500letá povodeň. Na tu dobu si všichni až příliš dobře pamatujeme. Na veřejném i soukromém majetku napáchala škody ve výši 27 miliard korun. Vyřadila z provozu podstatnou část pražského metra i jiných životně důležitých městských sítí. Daleko větší škody však napáchala v životech Pražanů. K nejhůře zasaženým patřily oblasti Karlína a Holešovic. Mnoho zdejších obyvatel přišlo ze dne na den o veškeré osobní věci i střechu nad hlavou.

Zhruba rok stačil na to, aby se podařilo odstranit nejzávažnější materiální škody a vrátit chod města do původních kolejí. Nemalou zásluhu na tom nese tehdejší vedení hlavního města v čele s primátorem Pavlem Bémem. Ani deset let však nedokázalo zcela zacelit všechny šrámy na tváři Prahy a duši Pražanů.

Hlavní město dobu uplynulou od povodní nepromarnilo. Vznikl světově unikátní systém stacionárních i mobilních protipovodňových opatření, který uznávají mezinárodní odborníci a který je městem neustále díky pravidelným cvičením a kontrolám obhospodařován tak, aby metropoli před příští podobnou živelnou katastrofou spolehlivě ochránil. Území zničená povodní dostala zcela novou podobu a rekonstrukční práce jim vdechly nový život.

Dovolte mi připomenout při této příležitosti slova Svatopluka Čecha, která zdobí i průčelí Obecního domu: „Zdar tobě Praho! Vzdoruj času zlobě, jak odolalas věky bouřím všem!“ Nechť budoucnost potvrdí pravdivost jeho slov.

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
primátor hlavního města Prahy

Základní informace

Exhibice integrovaného záchranného systému se uskuteční v sobotu 11. 8. 2012 od 10 do 18 hodin na Žofíně. Součástí akce je, kromě soutěží pro děti a dospělé, také výstava vzpomínkových fotografií u příležitosti 10. výročí od povodní. Představí se zde soubor fotek z tohoto tragického období. Výstava se bude konat od 11.8.2012 do 10.9.2012 v parku Kampa u Sovových mlýnů. Vstup zdarma!