Poskytnutí finančních prostředků schválila v pondělí Rada hl. m. Prahy. „Každý byt se počítá! Dnes jsme na radě schválili novou investiční akci na rekonstrukci domu v Moskevské ulici. Naše metropole se potýká s nedostatkem bytů, a tak jsem moc ráda, že tu na konci roku 2024 vznikne v šestipatrovém domě deset krásných nových bytů pro Pražany. Součástí domu je i nebytový prostor v přízemí, kde si dokážu představit nějaké hezké pekařství, uzenářství či kavárnu. Zkrátka něco, co v tomto domě na pěší zóně přinese komunitě další přidanou hodnotu,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.

Městská část Praha 10 neměla dostatečné prostředky na rekonstrukci tohoto domu z roku 1935, který byl postaven jako obytný a obchodní dům pro firmu Baťa, rozhodlo se proto o odsvěření tohoto majetku, který je zpět ve správě hlavního města. Objekt je již delší dobu vyklizen a kvůli jeho technickému stavu byl zvažován i jeho prodej. „Variantu prodeje ale nepovažujeme jako vhodné řešení, protože bychom se tím zbavovali svého bytového fondu a naším záměrem je pravý opak,“ dodává Alexandra Udženija.

V tuto chvíli byly stanoveny celkové náklady investiční akce ve výši 50 milionů korun. S tím, že v letošním roce budou využity prostředky na předprojektové a projektové přípravy, které budou zahrnovat mimo jiné inženýrskou činnost a zpracování dokumentace pro provedení stavby. Na základě projektových příprav bude možné určit další kroky, které povedou až k zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací a následné realizaci.