Obecně závaznou vyhlášku o cenové mapě stavebních pozemků v hlavním městě pro rok 2014 schválilo zastupitelstvo 12. prosince 2013. Text vyhlášky lze nalézt na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy v právních předpisech (č. vyhlášky 20/2013). Mapová aplikace je k dispozici na: http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapove-aplikace.

Cenová mapa je doplňována a aktualizována každý rok, záměrem je zpřesnit oceňování stavebních pozemků a poskytnout přehled o trhu s pozemky a jeho současných trendech.