Muzeum paměti XX. století se zakládá za účelem zachování historické paměti o klíčových událostech 20. století, které souvisely se vznikem, existencí a pádem totalitních režimů na území Československa. Jeho posláním je rovněž připomínat oběti totalitních režimů a obdivuhodnou statečnost občanů, kteří se dokázali aktivně postavit na odpor. Jeho hlavním posláním je vybudovat muzejní expozici a prostor pro veřejně prospěšné služby s cílem přispět k upevňování demokratických tradic, rozvoji občanské společnosti a naplňování ideálů svobody, humanismu a spravedlnosti.

„Jsem rád, že jsme v rámci Muzea XX. století dospěli ke shodě nejen v rámci koalice ale i opozice, což v tomto případě považuji za symbolické. Pozitivně vnímám i to, že se nám za klub Pirátů podařilo prosadit, aby šlo o interaktivní expozici, která bude využívat možnosti moderních technologií,“ konstatuje primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Muzeum chceme koncipovat jako moderní instituci plnící vedle sbírkotvorné a vědecké funkce také funkce vzdělávací a osvětové. Za tímto účelem bude spolupracovat s domácími i zahraničními odborníky a institucemi, jejichž činnost přispívá ke stejnému či obdobnému poslání. Ideu Muzea paměti XX. století dlouhodobě podporují více než tři desítky uznávaných nevládních organizací. Za všechny například Post Bellum, Konfederace politických vězňů, Člověk v tísni, Junák či Památník Šoa Praha,“ říká radní Hana Kordová Marvanová.

Podle radní Kordové Marvanové má založení Muzea paměti XX. století svůj smysl i v dnešní době. Bez pochopení podstaty autoritářských způsobů vládnutí, ovládání a kontroly společnosti totiž nebudeme schopni rozpoznat hrozby, kterým v současnosti čelíme. V tomto kontextu je důležité připomínat si nejen spáchané zločiny a hrdinské činy, ale také formy přizpůsobení se či otevřené kolaborace.  

„Máme radost, že jsme připravili vznik muzea nesvobody ve spolupráci se Spojenými silami pro Prahu a Piráty a jde o společný krok celé koalice. Při přípravě muzea nesvobody vycházíme z myšlenek, abychom minulost dokázali přijímat, nemanipulovali s ní a nezapomínali na ni. I proto, aby se některé její kapitoly už nikdy nemohly opakovat,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro kulturu Hana Třeštíková.

„Na rozdíl od mnoha evropských měst v Praze není zřízeno takové muzeum, které by se zabývalo obdobím totalitních režimů a připomínalo památku jejich odpůrců a obětí. Proto je důležité tento dluh splatit a založit v Praze muzeum jako vzdělávací a otevřenou instituci ve službách společnosti. Pražská koalice schválením návrhu na založení Muzea paměti XX. století plní jeden z bodů svého programu. Důležité je v této souvislosti zdůraznit, že na přípravě návrhu spolupracovali i kolegové z magistrátní opozice,“ dodává radní Kordová Marvanová.

„Připomínat si temné stránky vlastní minulosti je pro rozvoj a vzdělanost naší společnosti velmi podstatné. Praha jako genius loci je předurčena k tomu, aby měla muzeum, které se svým významem bude rovnat jeruzalémskému muzeu Yad Vashem. I proto považuji spolupráci na založení Muzea paměti XX. století za otázku cti, nikoliv politické příslušnosti,“ uzavírá zastupitelka Jaroslava Janderová.

V čele nově založené instituce bude stát sedmičlenná správní rada, kterou jmenuje hlavní město Praha jako zakladatel. Správní rada vybere na základě řádně vypsaného výběrového řízení ředitele. Za kontrolní mechanismy bude zodpovědná pětičlenná dozorčí rada.